دفترچه سوالات و كليد آزمونهاى مرحله اول المپيادهاى علمى ۹۴
۲٫۳ از مجموع ۳۲ رأی (۴۶٫۲۵%)

۳ اسفند ماه ۱۳۹۴

ضمن آرزوي موفقيت براي دانش آموزان عزيز شركت كننده در المپيادهاي علمي سال تحصيلي ۹۵-۹۴ كه در هفته گذشته برگزار شد؛ بدين وسيله اعلام مي گردد دفترچه و كليد سوالات آزمونهاي مذكور  از هم اكنون از طريق لينكهاي زير قابل دسترس مي باشد.

دفترچه و كليد سوالات المپياد فيزيك كد۱

دفترچه و كليد سوالات المپياد شيمي كد۱

دفترچه سوالات المپياد زيست شناسي كد۱

دفترچه سوالات المپياد نجوم و اختر فيزيك كد۱

دفترچه و كليد سوالات المپياد رياضي كد۱

دفترچه و كليد سوالات المپياد ادبي كد۱

دفترچه و كليدسوالات المپياد سلولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي كد۱

دفترچه و كليد سوالات المپياد كامپيوتر

دانش آموزان گرامي و معلمين محترمي كه نظراتي درخصوص ارزيابي كيفي سوالات و گزينه هاي آزمونهاي فوق دارند ميتوانند مطالب خود را حداكثر تا پايان وقت اداري يكشنبه ۹/۱۲/۹۴ از طريق شماره نمابر ۰۲۱۲۲۰۱۹۹۷۰  ارسال نموده تا جهت بررسي در اختيار كميته هاي علمي قرار گيرد.

لازم به ذكر است به نظراتي كه بعد از تاريخ فوق ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

دوره نوروز طلايي المپياد ۹۵ مخصوص آمادگي مرحله دوم المپياد