نحوه دريافت كارت ورود به جلسه مرحله اول المپياد
به این مقاله امتیاز دهید

۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۴

باشگاه دانش پژوهان جوان با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد

دانش آموزاني كه در موعد مقرر از طريق سامانه http://azmoon.srttu.eduثبت نام كرده اند مي توانند با مراجعه به همين سامانه تا قبل از زمان برگزاري هر آزمون كارت ورود به جلسه همان آزمون را دريافت كنند.

ضروري است دانش آموزان پس از دريافت كارت و تطبيق مشخصات حتماً آن را به مهر مدرسه محل تحصيل خود ممهور نمايند. چنانچه كارت دريافتي فاقد عكس باشد پس از الصاق عكس توسط مدير واحد آموزش ، كارت را ممهور به مهر مدرسه نمايند.

بديهي است از ورود دانش آموزاني كه كارت آنها فاقد عكس يا مهرمدرسه محل تحصیل باشد به محل آزمون جلوگيري بعمل خواهد آمد.