مدال آوران المپیاد های علمی دانش آموزی کشوری و جهانی المپیاد

مدال های کشوری المپیاد سال ۹۸

امیر حسین شاهسوند مدال طلای المپیاد زیست شناسی سال 98
سنا قربانی مدال طلای المپیاد زیست
نازگل مهیمنی مدال طلای المپیاد زیست
حمید رضا نبوی - مدال طلای المپیاد زیست
شیما امیربیگی مدال طلای المپیاد ریاضی سال 98
نگار بابا شاه مدال طلای المپیاد ریاضی سال 98
امیرحسین جانفزا مدال نقره المپیاد سال 98
پرهام ریاضی مدال نقره المپیاد ریاضی سال 98
احمد رضا جان نثاری مدال نقره المپیاد زیست شناسی سال 98
زهرا حسینی نیا مدال نقره المپیاد زیست سال 98
فاطمه مهدوی مدال نقره المپیاد زیست سال 98
نیما بابایی مدال نقره المپیاد زیست 98
محمد امین رئیسی مدال نقره المپیاد کامپیوتر سال 98
مهرآفرین کاظمی مدال نقره المپیاد کامپیوتر سال 98
عرفان رادفر مدال نقره المپیاد فیزیک سال 98
نسرین سمائی مدال نقره المپیاد ادبی سال 98
امیرمحمد کریمی مدال نقره المپیاد ریاضی سال 98
متین عارف نیا مدال نقره المپیاد ریاضی سال 98
متین عارف نیا مدال نقره المپیاد ریاضی سال 98
مهدی شاولی مدال نقره المپیاد ریاضی سال 98
امیرحسین شهابی مدال نقره المپیاد ریاضی سال 98
ارشیا عطایی مدال برنز المپیاد کامپیوتر سال 98
کیاناز انصاری مدال برنز المپیاد کامپیوتر سال 98
فائزه رجبی مدال برنز المپیاد ادبی سال 98
پرنیان شجاعی مدال برنز المپیاد زیست سال 98
تارا اسدی مدال برنز المپیاد زیست سال 98
مهدی آیتی-مدال برنز المپیاد زیست سال 98
مهرسا نوشیروانی مدال برنز المپیاد زیست سال 98
نیما نیرومند مدال برنز المپیاد ریاضی سال 98
ژینو عثمانی مدال برنز المپیاد ریاضی سال 98
هستی کریمی مدال برنز ریاضی سال 98
بردیا نبی زاده مدال برنز المپیاد شیمی سال 98
بردیا نبی زاده مدال برنز المپیاد شیمی سال 98
مجتبی ابراهیمی مدال برنز المپیاد فیزیک سال 98
شهاب الدین کیانی مدال برنز المپیاد فیزیک سال 98

مدال های المپیاد کشوری سال ۹۷

سینا کلستانی مدال طلای المپیاد زیست شناسی سال 97
محمد ابراهیم کاتبی طلای المپیاد زیست شناسی سال 97
فاطمه علی اصغر پور طلای المپیاد زیست شناسی
محمد امین خرقانی مدال طلای المپیاد زیست شناسی سال 97
شایان باقری براگوری مدال طلای المپیاد زیست شناسی
البرز امیری فر مدال طلای المپیاد فیزیک سال 97
نگاراحمدی-مدال طلای المپیادشیمی سال97
علی جهرمی مدال طلای المپیاد شیمی 97
پارسا قاسمی نژاد مدال نقره المپیاد زیست شناسی
کیان ناظریان مدال نقره المپیاد زیست شناسی
نوید نصیر زاده مدال نقره المپیاد زیست شناسی سال 97
صدف ذرات مدال نقره المپیاد زیست شناسی سال 97
ابوالفضل خسروی مدال نقره المپیاد زیست شناسی
ابوالفضل جوهری قوجدی مدال نقره المپیاد زیست شناسی
مهسا حیدری فروزان مدال نقره المپیاد زیست شناسی سال 97
محمد سراج قاسمی مدال نقره المپیاد فیزیک سال 97
محمد جواد هزاره مدال نقره المپیاد فیزیک سال 97
علیرضا عسکری مدال نقره المپیاد فیزیک سال 97
شایان محمدی کوییجاری مدال نقره المپیاد فیزیک سال 97
رومینا قربانلو مدال نقره المپیاد فیزیک سال 97
هلیا شهبازی مدال برنز المپیاد زیست شناسی
مهرسا حاتمی مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 97
سید امید حسینی مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 97
محمد رحیمی مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 97
کیمیا کمالی زاده مدال برنز المپیادزیست شناسی سال 97
مه سیما محمودی مدال برنز المپیاد زیست شناسی
فرزاد نجف پور مدال برنز المپیاد زیست شناسی
امیرمحمد نوبهار وایقان
مهران محسنی گوکی مدال برنز المپیاد شیمی
فاطمه واحدی مدال برنز المپیاد شیمی سال 97
سروش شاهی مدال برنز المپیاد شیمی سال 97
ریحانه سفاری مدال برنز المپیاد شیمی سال 97
تارا امیری مدال برنز المپیاد شیمی سال 97

مدال های المپیاد زیست سال ۹۶

مهدی مسرور مدال طلای المپیاد زیست شناسی سال 96
رضا کیانی پور مدال طلای المپیاد زیست شناسی سال 96
امیرحسین زارع مهذبیه طلای المپیاد زیست سال 96
حانیه رفیع پور مدال طلای المپیاد زیست شناسی سال 96
سهند تهرانی فاتح مدال طلای المپیاد زیست شناسی سال 96
پارمیدا سادات پزشکی مدال طلای المپیاد زیست شناسی
نیکان امیرخانی مدال طلای المپیاد زیست شناسی
آیسان معین افشار مدال نقره المپیاد زیست شناسی سال 96
کیومرث کسنوی مدال نقره المپیاد زیست شناسی سال 96
نگین صفری دهنوی مدال نقره المپیاد زیست شناسی 96
عرفان شیرمحمدی مدال نقره المپیاد زیست شناسی سال 96
نسیم برازجانی
نوید ابراهیمی مدال نقره المپیاد زیست شناسی سال 96
زهرا میمنت آبادی مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 96
صدرا کاوندی مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 96
محمد حسین کارگرگدنه مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 96
یاشار طهماسبی
آنیتا شایق مدال برنز المپیاد زیست شناسی
مهدیه خسروجردی مدال برنز المپیاد زیست شناسی
سیده نیلوفر حسینیان مدال برنز المپیاد زیست شناسی
علیرضا تجملیان مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 96
ساغر امیری مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 96
حمید افتخاری مدال برنز المپیاد زیست شناسی سالد96

مدال های المپیاد زیست کشوری ۹۵

ایمان آملی مدال طلای المپیاد زیست شناسی سال 95
شقایق خان محمدی مدال طلای المپیاد زیست شناسی سال 95
محمد تقی فتاح پورمرندی مدال طلای المپیاد زیست شناسی سال 95
معین قاسمی مدال طلای المپیاد زیست شناسی سال 95
فرزاد معروفی مدال طلای المپیاد زیست شناسی سال 95
محمد جواد مقراضی مدال طلای المپیاد زیست شناسی سال 95
امین افشاری مدال نقره المپیاد زیست شناسی
سهند تهرانی فاتح مدال نقره المپیاد زیست شناسی سال 95
سارا خانی مدال نقره المپیاد زیست شناسی سال 95
رها زمانی مدال نقره المپیاد زیست شناسی سال 95
سید خشایار قوامی مدال نقره المپیاد زیست شناسی سال 95
مهدی ملک پور مدال نقره المپیاد زیست شناسی سال 95
امیرحسین چاوشی مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 95
حانیه رفیع پور مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 95
البرز غفاری مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 95
پیام فتاحی مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 95
سید پوریا موسوی قهفری مدال نقره المپیاد زیست شناسی سال 95
محیا افتخاری مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 95
نازنین بیاتی مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 95
احسان گودرزی مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 95
حسین معصومی مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 95
اسان جعفری مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 95

مدال های المپیاد زیست ۹۴

فاطمه افراشته مدال برنز المپیاد زیست شنا
علی جلیلیان مدال برنز المپیاد زیست شناسی 94
کیوان جهان فر مدال برنز المپیاد زیست شناسی
سلمان فارسی مدال برنز المپیاد زیست شناسی
محمد تقی فتاح پور مرندی مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 94
فاطمه یوسفی مقدم مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 94
شقایق خان محمدی
امیرمحمد عزیز زاده رود پیشی مدال نقره المپیاد زیست شناسی سال 94
محمد جواد مقراضی مدال نقره المپیاد زیست شناسی سال 94