المپیاد کامپیوتر

المپیاد کامپیوتر یکی از المپیاد هایی خیلی مفهومی وخفنه . شما تا قبل اینکه المپیاد کامپیوتری بشید احتمالا مباحثو قبلا تو مدرسه ندیدین. برای قبولی تو مرحله۱ و۲ نیازی به  برنامه‌نویسی نداره ومعمولا سوالات مرحله یک ومرحله دو خیلی فکریه و نیاز به دانش خاصی نداره فقط باید بلد باشی که خوب مسئله حل کنی وخوب فکر کنی ینی یجوری به قول خودمونی برای موفقیت تو این المپیاد باید باهوش باشی . پس باید کلی مساله حل کنی واین تصورم نداشته باش چون من باهوشم پس نباید مساله زیاد حل کنم.باید اینم بدونی که رقباتم تو این المپیاد باهوشن ودارن کلی مساله حل میکنن خلاصه تو المپیاد کامپیوتر، باید بتونی با مسائل پنجه تو پنجه بشی وشکستشون بدی. پیشنهاد می کنیم یه سری هم به صفحه ی خفن ترین اساتید المپیاد کامپیوتر هم بزنی.

از هرچه بگذریم سخن از مراحل المپیاد کامپیوتر خوش تر است

مرحله اول:

مرحله اول المپیاد کامپیوتر شامل ۳۰ سوال تستیه که معمولا باید یسری چیزو بشمرید:دی ومعمولا ۳۰ سوال ترکیبیاتیه. و اگه ۱۰ تا سوال خالص دربیاد از تستاتون قبول خواهید شد پس استرس نداشته باشید و سوالایی که باهاش راحتید رو انتخاب کنید و قبول بشید.

مرحله دوم:

مرحله دوم المپیاد کامپیوتر شامل دو روزه یک روز تستی ویه روز تشریحی که نمره کل به صورت مساوی بین دوروز پخش میش. توروز اول که تستیه مباحث شامل شمارش والگوریتمواحتمال پیشرفتس.که یکم از مرحله اول سخت تره ولی باز برای حرفه ای ها زیاد سخت نیست. روز دوم مرحله دو هم شامل ۴ سوال تشریحیه از مباحث استقرا، لانه‌کبوتری، الگوریتم‌های سازنده ، بازی‌ها، احتمال پیش‌رفته، گراف پیش‌رفته هست.

مرحله سوم:

مرحله سوم المپیاد کامپیوتر هم باید برید و کد بزنید پس حتما کلی هم باید برنامه  نویسی کار کرده باشید و بترکونید برنامه‌نویسی رو. برنامه‌نویسی پویا، جست‌وجوی حالت‌ها، ترکیبیات شمارشی، نظریه‌اعداد شمارشی الگوریتم‌ها مباحث این مرحله هستند.

مرحله چهارم:

۴۰ نفر از قبولی های مرحله سوم تو یه دوره میان و ۸ هفته آموزش میبینن و آزمون میدن و کد میزنن و ته این دوره به ۸ نفرمدال طلا و به بقیه نقره برنز میدن. اینم از مرحله چهارم المپیاد کامپیوتر.

منابع المپیاد کامپیوتر

منابع المپیاد کامپیوتر