مدال آوران المپیاد های علمی دانش آموزی کشوری و جهانی المپیاد

مدال هاى المپياد جهانى ۲۰۱۵

قبولى هاي مرحله دوم كشورى ۱۳۹۵ (تفكيك مدالشون آخر تابستون مشخص ميشه...)

قبولى هاي مرحله دوم كشورى ۱۳۹۴ (تفكيك مدالشون آخر تابستون مشخص ميشه...)

مدال هاى طلاى المپياد كشورى ۱۳۹۳

مدال هاى نقره المپياد كشورى ۱۳۹۳

مدال هاى برنز المپياد كشورى ۱۳۹۳