*محمد حسین پورنبی
*فارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه تهران
*دانشجوی دوره تخصص پزشکی دانشگاه تهران
*دارنده مدال طلای کشوری المپیاد زیست شناسی سال ۱۳۸۶
*دارنده مدال برنز جهانی المپیاد زیست شناسی سال ۲۰۰۸
*نویسنده ۳ جلد‌ کتاب مبانی فیزیولوژی
*عضو کمیته مدرسین وطراحان سوالات دوره تابستان المپیاد زیست شناسی باشگاه دانش پژوهان جوان سال ۱۳۸۸و۱۳۸۹
*مسئول درس و طراح سوال فیزیولوژی انتخاب تیم جهانی المپیاد زیست شناسی ۲۰۱۲و۲۰۱۴
*مسئول برنامه ریزی،مشاور ومدرس دبیرستان فرزانگان ۱و۲ تهران
*مدرس با سابقه ی مدارس استعدادهای درخشان تهران و شهرستان ها
* طلای یک کشوری زیست 
* مدرس و مسئول دبیرستان علامه حلی ۱ تهران 
* مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها 
* عضو کمیته ی مدرسین و طراحان کشوری المپیاد زیست
*دکتری تخصصی زیست‌شناسی جانوری دانشگاه تهران

*۲۰ سال سابقه تدریس زیست‌شناسی عمومی و المپیاد زیست‌شناسی

*رتبه ۱ کنکور دکتری زیست‌شناسی سال ۱۳۹۱

*مدال طلای کشوری مسابقات کارگاهی آزمایشگاهی زیست‌شناسی ۱۳۷۸

*مدال نقره المپیاد دانشجویی زیست‌شناسی ۱۳۸۲

*تألیفات: گنجینه المپیاد زیست‌شناسی، جانورشناسی مقایسه‌ای، زیست‌شناسی در چند دقیقه، دیرینه‌شناسی مهره‌داران

* نقره کشوری زیست 
* مسئول مشاور وسرگروه المپیاد زیست علامه طباطبایی
* دانشجوی سال آخر پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
* مدرس بهترین مدارس تهران وشهرستان ها
* نقره کشوری زیست 
* مسئول مشاور وسرگروه المپیاد زیست فرزانگان
* دانشجوی سال آخر پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
* مدرس بهترین مدارس تهران وشهرستان ها
طلا یک کشوری زیست 
نقره یک جهانی زیست
نویسنده و ویراستار کتب المپیاد زیست

مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها