بازگشت غرورآفرين سهميه ۲۰ درصد مدال هاي المپياد هاي علمي كشور
به این مقاله امتیاز دهید

۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

طبق اخبار واصله از نامه زير ، سهميه هاي مدال هاي المپياد هاي علمي كشور به ۲۰ درصد افزايش يافت.

photo_2015-07-23_16-44-17