تاريخ و ساعت برگزاري آزمون هاي مرحله دوم المپيادهاي علمي دانش آموزي
به این مقاله امتیاز دهید

۲۱ فروردین ۱۳۹۶

دانش‌آموزاني كه در مرحله اوّل آزمون المپيادهاي علمي سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ پذيرفته شده‌اند مطابق جدول زير در مرحلّه دوم آزمون‌ها كه در مركز استان برگزار خواهد شد  شركت نمايند .

1111

ضمناً  كارت ورود به جلسه آزمون مرحلّه دوم قبل از زمان برگزاري آزمون، ازطريق سامانه ثبت نام المپياد به نشاني  oly.medu.ir     قابل دريافت است.  ضروري است دانش آموزان پس از دريافت كارت و تطبيق مشخّصات، حتماً آن را به مهر مدرسه محلّ تحصيل خود ممهور نمايند.

چنانچه كارت دريافتي فاقد عكس باشد، پس از الصاق عكس توسّط مدير واحد آموزشي ، كارت را ممهور به مهر مدرسه نمايند.

بديهي است از ورود دانش آموزاني كه كارت آنها فاقد عكس يا مهرمدرسه محلّ تحصیل باشد به محلّ آزمون جلوگيري به عمل خواهد آمد.