تلفن تماس

۰۲۱-۴۷۶۲۴۹۰۰

شماره پیامک

۱۰۰۰۴۷۶۲۴۹

ایمیل

info@talayiha.ir

talayiha@yahoo.com

آدرس دفتر مركزى

تهران – خيابان فلسطين – خيابان ايتاليا – پلاك ۲۲ – واحد ۷