دفترچه سوالات و كليد اوليه مرحله اول آزمون المپيادهاي علمي ۱۳۹۵
۴٫۳ از مجموع ۳ رأی (۸۶٫۶۷%)

۱۲ بهمن ۱۳۹۵

ضمن آرزوي موفقيت براي دانش آموزان عزيز شركت كننده در المپيادهاي علمي سال تحصيلي ۹۶-۹۵ كه در هفته گذشته برگزار شد؛ بدين وسيله اعلام مي گردد دفترچه سوالات مرحله اول آزمون المپيادهاي مذكور  از هم اكنون از طريق لينك هاي زير قابل دسترس مي باشد.

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد ادبي كد۱

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد رياضي كد۱

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد زيست شناسي كد۱

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد سلولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي كد۱

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد شيمي كد۱

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد فيزيك كد۱

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد كامپيوتر كد۱

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد نجوم و اخترفيزيك كد۱

دانش آموزان گرامي و دبيران محترمي كه نظراتي درخصوص ارزيابي كيفي سوالات آزمون هاي فوق دارند مي توانند  فرم مربوطه را از   اينجا   دريافت  و پس از تكميل ، حداكثر تا پايان وقت اداري يكشنبه ۹۵/۱۱/۱۷ از طريق شماره نمابر ۰۲۱۲۲۰۱۹۹۷۰  ارسال نموده تا جهت بررسي در اختيار كميته هاي علمي قرار گيرد.

لازم به ذكر است به نظراتي كه بعد از تاريخ فوق ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.