دبیران دوره تابستون طلایی المپیاد ۹۵ (تابستون کوتاهه ی ۹۵) مشخص شد.
۱ از مجموع ۱ رأی (۲۰%)

۱۶ مرداد ۱۳۹۵

دبیران دوره تابستون طلایی المپیاد ۹۵ (تابستون کوتاهه ی ۹۵) مشخص شد.

 

لیست نهایی شد!!

*دکتر علیرضا علیپور:
برنز کشوری فیزیک ، نویسنده ی کتاب های ترکیبیات ، دکترای ریاضی ( گرایش ترکیبیات) از دانشگاه صنعتی شریف ، دبیر با سابقه ی دبیرستان های انرژی اتمی، علامه حلی ، علامه طباطبایی ، فرزانگان و …، مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*دكتر محسن جمالی:
دکترای ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف ، پژوهش گر مهمان در دانشگاه ایلینویز آمریکا ، طراح سوال المپیاد جهانی ریاضی ، مدرس دوره ی طلاهای باشگاه دانش پژوهان جوان ، دبیر با تجربه ی مدارس برتر تهران و شهرستان ها – نویسنده ی کتب مرجع المپیاد ریاضی – ریاست سابق باشگاه دانش پژوهان جوان و مشاور وزیر آموزش وپرورش.

*داوود وکیلی:
طلای کشوری ریاضی ، نویسنده ی کتاب های مرجع المپیاد ریاضی، دبیر با سابقه ی دبیرستان های انرژی اتمی، علامه حلی ، علامه طباطبایی ، فرزانگان و … مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* محمد قرا خانی:
طلای کشوری ریاضی ، نقره جهانی ریاضی ، مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* محمد شریفی:
دو نقره ی ریاضی کشوری ، مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* ایمان مقصودی:
نقره کشوری ریاضی، طراح سوال المپیاد هندسه، طراح سوال در باشگاه دانش پژوهان جوان، مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* هومن فتاحی:
طلای کشوری ریاضی، مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها و باشگاه دانش پژوهان جوان

* امیر حسین پویا:
نقره کشوری ریاضی، طلای کشوری ریاضی، مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها و باشگاه دانش پژوهان جوان

* علی دائی نبی:
دو طلای کشوری ریاضی، برنز جهانی ریاضی، مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*علی فنونی:
نقره ی کشوری فیزیک ، نویسنده ی کتاب های المپیاد فیزیک ، مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*حجت الله مظفری:
نقره کشوری فیزیک ، نویسنده ی کتاب های المپیاد فیزیک ، مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها ، عضو کمیته ی مدرسین و طراحين سوال باشگاه دانش پژوهان جوان

*پوریا قجری:
طلای یک کشوری فیزیک ، نقره جهانی فیزیک ، برنز کشوری نجوم ، نفر اول مسابقات فیزیک دانان جوانان ایران، کاپیتان تیم ملی فیزیک دانان جوان ایران در مسابقات جهانی، مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*پارسا زیوری:
طلای کشوری فیزیک ، برنز جهانی فیزیک ، مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*امیر علی میر:
طلای کشوری فیزیک ، مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*محمد حسین دارستانی:
طلای کشوری فیزیک ، طلای جهانی فیزیک ، مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* محمد سعادت آگاه:
طلای کشوری زیست، نویسنده ی کتاب های المپیاد زیست ، مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها ، عضو کمیته ی مدرسین و طراحان کشوری المپیاد زیست

*شهریار فغانی:
طلا یک کشوری زیست ، نقره یک جهانی زیست ، ضو کمیته ی مدرسین و طراحان کشوری المپیاد زیست، مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*رضا شاه نظر:
طلای کشوری زیست ، نویسنده ی کتاب های المپیاد زیست ، مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها ، عضو کمیته ی مدرسین و طراحان کشوری المپیاد زیست

* محمد حسین پور نبی:
طلای کشوری زیست ، نقره جهانی زیست ، نویسنده ی کتاب های المپیاد زیست ، مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها ، عضو کمیته ی مدرسین و طراحان کشوری المپیاد زیست

* محمد الهی:
نقره کشوری زیست ، مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها ، مسئول المپیاد فرزانگان ۲ تهران

* محمد امین صادقی:
نقره کشوری زیست، طلا یک کشوری زیست ، طلای جهانی زیست، مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها 

*مهدیار امانی:
طلای یک کشوری شیمی ، نقره جهانی شیمی ، مدرس المپیاد شیمی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*پیام افتخار جهرمی:
نقره ی کشوری شیمی ، مدرس المپیاد شیمی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها ، پژوهش گر برتر دانشگاه صنعتی شریف ، لیسانس شیمی و فیزیک از دانشگاه شریف ، فوق لیسانس شیمی پلیمر از دانشگاه Carnegie mellon آمریکا

*محمد زرگرپور:
طلای کشوری شیمی ، نقره جهانی شیمی ، ۲ طلای دانشجویی شیمی ، مدرس المپیاد شیمی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*آرش کشاورزی:
طلای کشوری شیمی ، برنز جهانی شیمی ، مدرس المپیاد شیمی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*نهال باقری:
طلای کشوری شیمی ، برنز جهانی شیمی ، مدرس المپیاد شیمی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*محمدرضا موحد:
نقره کشوری شیمی ، مدرس المپیاد شیمی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*عباس ثروتی:
دبیر به نام مدارس انرژی اتمی، حلی ، فرزانگان ، طباطبایی و … ، نویسنده ی کتاب ترکیبیات ، نقره کشوری کامپیوتر

*محمد پیشنماز:
نقره ی کشوری المپیاد کامپیوتر ، دبیر به نام و با تجربه ی مدارس برتر تهران و شهرستان ها

*افروز جبل عاملي:
طلای کشوری کامپیوتر، نقره كشوري رياضي، مسئول دوره كشوري المپياد كامپيوتر در باشگاه دانش پژوهان جوان، مدرس المپياد كامپيوتر در بهترين مدارس تهران و شهرستان ها

*محمد روغنی:
طلای کشوری کامپیوتر – دبیر مدارس برتر تهران و شهرستان ها 

*حمیدرضا اکبری:
طلای کشوری نجوم ، طلای جهانی نجوم، مدرس المپیاد در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*سيد امير سادات موسوي:
طلای کشوری نجوم ، طلای جهانی نجوم، نقره جهاني نجوم، مدرس المپیاد در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها، عضو كميته ي مدرسين و طراحين سوال باشگاه دانش پژوهان جوان، نويسنده ي كتاب مرجع المپياد نجوم.

*علی اکبر کاوه ای:
طلای کشوری نجوم ، طلای جهانی نجوم، مدرس المپیاد در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*شهاب الدین محین:
طلای کشوری نجوم ، طلای جهانی نجوم، مدرس المپیاد در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

حنیف افخمی ستوده:
طلای المپیاد ادبی ، مدرس المپیاد ادبی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها ، طراح سوال های المپیاد کشوری در دوره های پیشین ، دکترای ادبیات ، استاد ادبیات فارسی دانشگاه صنعتی شریف، مولف کتاب های المپیاد ادبی ، عضو تیم طراحان سوال باشگاه دانش پژوهان جوان در سال های اخیر

*سامان جواهریان:
طلای المپیاد ادبی ، مدرس المپیاد ادبی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها ، دانشجوی دکترای ادبیات ، مولف کتاب های المپیاد ادبی ، عضو تیم طراحان سوال باشگاه دانش پژوهان جوان در سال های اخیر

*سیاوش گودرزی:
طلای المپیاد ادبی ، مدرس المپیاد ادبی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها ، عضو تیم طراحان سوال باشگاه دانش پژوهان جوان در سال های اخیر