شماره پیامک

۱۰۰۰۴۷۶۲۴۹

ایمیل

info@talayiha.ir

talayiha@yahoo.com

تلفن هاى تماس

تلفكس: ۰۲۱۸۸۹۹۶۷۶۲
تلفكس: ۰۲۱۸۸۹۶۴۱۷۰
تلفكس: ۰۲۱۸۸۹۶۴۲۸۱
خط ويژه: ۰۲۱۴۷۶۲۴۹

آدرس دفتر مركزى

تهران – خيابان فلسطين – خيابان ايتاليا – پلاك ۲۲ – واحد ۷

محل کلاس ها

خيابان كارگر شمالى – روبروى خيابان نوزدهم – دانشكده فيزيك دانشگاه تهران

محل کلاس ها: دانشگاه فیزیک دانشگاه تهران

آدرس دفتر مرکزی: باشگاه المپياد طلايى ها