نوروز ۹۹ پیشرفته

مدرس : جمعی از اساتید
تعداد فصل ها : 7 فصل

1,890,000 تومان

مبحثی

مشخصات دوره

سرفصل ها

فصل : بیوشیمی

۲ جلسه

فصل : سلولی

۴ جلسه

فصل : ژنتیک

۳ جلسه

فصل : تکامل

۲ جلسه

فصل : سیستماتیک گیاهی

۶ جلسه

فصل : فیزیولوژی و سیستماتیک جانوری

۶ جلسه

فصل : اکولوژی

4 جلسه

اساتید

دکتر عبدالرضا راعی

دکتر شهریار فغانی

دکتر مهگل مشکاتی

استاد محمد امین خرقانی

استاد علیرضا تنوری

دکتر کامیار شکرایی

استاد امیرحسین حسینی

دکتر محمد حسین پورنبی

استاد کامران شکرایی

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

هیچ داده‌ای یافت نشد

دوره های مرتبط