مدرسه المپیاد پیشرفته

مدرس : جمعی از اساتید
تعداد فصل ها : 8 فصل

8,050,000 تومان

مبحثی

مشخصات دوره

سرفصل ها

فصل : بیوشیمی

۱۵ جلسه

فصل : سلولی

۵ جلسه

فصل : ژنتیک

۲۳ جلسه

فصل : تکامل

۱۰ جلسه

فصل : سیستماتیک گیاهی

۲۰ جلسه

فصل : فیزیولوژی و سیستماتیک جانوری

۲۶ جلسه

فصل : اکولوژی

۱۳ جلسه

فصل : ریاضیات و آمار زیستی

۸ جلسه

اساتید

دکتر عبدالرضا راعی

استاد نازگل مهیمنی

استاد پارمیدا پزشکی

دکتر مهگل مشکاتی

استاد نوید ابراهیمی

استادپارسا پناهی

استاد علیرضا تنوری

استاد کامران شکرایی

دکتر کامیار شکرایی

استاد محمد امین صباغی

استاد دانیال آزادی

استاد امیرحسین حسینی

استاد امیرحسین کاوندی

دکتر محمد حسین پورنبی

استاد آرین حسنی

دکتر عرفان خسروی

استاد پوریا احمدی

استاد محمد امین صباغی

استاد شایان فرقانی

استاد آرین علیدادی

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

هیچ داده‌ای یافت نشد

دوره های مرتبط