فوت کوزه گری زیست

مدرس : جمعی از اساتید
تعداد فصل ها : 7 فصل

840,000 تومان

مبحثی

مشخصات دوره

سرفصل ها

فصل : بیوشیمی

2 جلسه

فصل : سلولی

2 جلسه

فصل : ژنتیک

2 جلسه

فصل : تکامل

1 جلسه

فصل : سیستماتیک گیاهی

2 جلسه

فصل : فیزیولوژی و سیستماتیک جانوری

2 جلسه

فصل : اکولوژی

1 جلسه

اساتید

استاد نازگل مهیمنی

استاد سنا قربانی

استاد نازگل مهیمنی

استاد سنا قربانی

استاد دانیال آزادی

استاد شایان فرقانی

استاد آرین حسنی

استاد محمد امین صباغی

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

هیچ داده‌ای یافت نشد

دوره های مرتبط