کمپبل مبتدی

مدرس : جمعی از اساتید
تعداد فصل ها : 8 فصل
زیست copy

4,410,000 تومان

مبحثی

مشخصات دوره

سرفصل ها

فصل : بیوشیمی

9 جلسه

فصل : سلولی

7 جلسه

فصل : ژنتیک

10 جلسه

فصل : تکامل

10 جلسه

فصل : سیستماتیک گیاهی

9 جلسه

فصل : فیزیولوژی و سیستماتیک جانوری

12 جلسه

فصل : اکولوژی

6 جلسه

اساتید

دکتر عبدالرضا راعی

دکتر عبدالرضا راعی

استاد علی گلستانی

استاد دانیال آزادی

استاد دانیال آزادی

استاد داوود کارشکی

استاد امیرحسین حسینی

استاد مهشید عزیزی

استاد مهشید عزیزی

دکتر محمد حسین پورنبی

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

آرش

سوال کاربر لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است لورم

طلایی ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است لورملورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است لورم

محسن

سوال کاربر2 لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است لورم

طلایی ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است لورم لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است لورم

دوره های مرتبط