مدرسه المپیاد مبتدی

مدرس : جمعی از اساتید
تعداد فصل ها : 8 فصل

8,820,000 تومان

مبحثی

مشخصات دوره

سرفصل ها

فصل : بیوشیمی

۸ جلسه

فصل : سلولی

۱۰ جلسه

فصل : ژنتیک

۱۸ جلسه

فصل : تکامل

۷ جلسه

فصل : سیستماتیک گیاهی

۱۶ جلسه

فصل : فیزیولوژی و سیستماتیک جانوری

۳۶ جلسه

فصل : اکولوژی

۲۳ جلسه

فصل : ریاضیات زیستی

۸ جلسه

اساتید

دکتر عبدالرضا راعی

دکتر مهگل مشکاتی

استاد سنا قربانی

استاد فاطمه مهدوی

استاد نازگل مهیمنی

استاد نوید ابراهیمی

استادپارسا پناهی

استاد کامران شکرایی

دکتر کامیار شکرایی

استاد دانیال آزادی

استاد امیرحسین حسینی

استاد امیرحسین کاوندی

دکتر محمد حسین پورنبی

استاد آرین حسنی

استاد پوریا احمدی

استاد محمد امین صباغی

استاد آرین علیدادی

استاد شایان فرقانی

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

هیچ داده‌ای یافت نشد

دوره های مرتبط