ایده و تکنیک مرحله ۱

مدرس : جمعی از اساتید
تعداد فصل ها : 6 فصل

840,000 تومان

مبحثی

مشخصات دوره

سرفصل ها

فصل : اکولوژی

1 جلسه

فصل : سلولی

۲ جلسه

فصل : ژنتیک

۱ جلسه

فصل : سیستماتیک گیاهی

۳ جلسه

فصل : فیزیولوژی و سیستماتیک جانوری

۲ جلسه

فصل : اکولوژی

۳ جلسه

اساتید

استاد امیرحسین حسینی

استاد محمد امین خرقانی

استاد محمد امین صباغی

دکتر محمد حسین پورنبی

استاد کامران شکرایی

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

هیچ داده‌ای یافت نشد

دوره های مرتبط