شیمی ترمیک مبتدی

مدرس : جمعی از اساتید
تعداد فصل ها : 4 فصل

5,600,000 تومان

مبحثی

مشخصات دوره

سرفصل ها

فصل : شیمی آلی

۱۴ جلسه

فصل : شیمی معدنی

۱۶ جلسه

فصل : شیمی تجزیه

۴۲ جلسه

فصل : شیمی فیزیک

۸ جلسه

اساتید

دکتر محمد زرگرپور

استاد مهدی جعفرزاده

دکتر سیاوش متقی

استاد پیمان میرقادری

استاد محسن صابری فر

دکتر محمد زرگرپور

دکتر سیاوش متقی

استاد پیمان میرقادری

دکتر محمد زرگرپور

استاد مهدی جعفرزاده

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

هیچ داده‌ای یافت نشد

دوره های مرتبط