مدرسه تابستانه شیمی مبتدی 1402

مدرس : جمعی از اساتید
تعداد فصل ها : 4 فصل

2,240,000 تومان

مبحثی

مشخصات دوره

سرفصل ها

فصل : شیمی آلی

۶ جلسه

فصل : شیمی معدنی

۱۳ جلسه

فصل : شیمی تجزیه

۷ جلسه

فصل : شیمی فیزیک

۶ جلسه

اساتید

استاد امیرارشیا ثقفی

استاد صادق فاتح

استاد امیرارشیا ثقفی

استاد مهرداد محله

استاد سینا نوری فرد

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

هیچ داده‌ای یافت نشد

دوره های مرتبط