مدرسه المپیاد پیشرفته کامپیوتر

مدرس : جمعی از اساتید
تعداد فصل ها : 2 فصل

4,900,000 تومان

مبحثی

مشخصات دوره

سرفصل ها

فصل : تئوری

۵۶ جلسه

فصل : عملی

۱۴ جلسه

اساتید

دکتر عباس ثروتی

دکتر حسام فیروزی

استاد امیررضا اکبری

استاد فرهود رستم خانی

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

هیچ داده‌ای یافت نشد

دوره های مرتبط