ریاضی ترمیک پیشرفته

مدرس : جمعی از اساتید
تعداد فصل ها : 5 فصل

7,140,000 تومان

مبحثی

مشخصات دوره

سرفصل ها

فصل : هندسه

۲۹ جلسه

فصل : جبر

۲۳ جلسه

فصل : نظریه اعداد

۲۲ جلسه

فصل : ترکیبیات

۲۳ جلسه

فصل : حل مسئله

۵ جلسه

اساتید

استاد محمد شاهوردی

استاد امید سیفی

استاد سعید طیبی

استاد مهدی نوروزی

استاد آرمان محمدی

استاد محمد جعفری

استاد مسعود شفائی

استاد میثم اسکندری

استاد نیما نوروزی

استاد مهدی بهزادی

دکتر عباس ثروتی

استاد محمد شاهوردی

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

هیچ داده‌ای یافت نشد

دوره های مرتبط