فوت کوزه گری ریاضی

مدرس : جمعی از اساتید
تعداد فصل ها : 4 فصل

1,050,000 تومان

مبحثی

مشخصات دوره

سرفصل ها

فصل : هندسه

6 جلسه

فصل : جبر

3 جلسه

فصل : نظریه اعداد

۳ جلسه

فصل : ترکیبیات

۳ جلسه

اساتید

استاد داوود وکیلی

استاد ایمان مقصودی

استاد ابوالفضل حاجی زاده

استاد محمد امین شریفی

استاد محمد شاهوردی

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

هیچ داده‌ای یافت نشد

دوره های مرتبط