ریاضی نوروز ۹۹ مبتدی

مدرس : جمعی از اساتید
تعداد فصل ها : 5 فصل

1,610,000 تومان

مبحثی

مشخصات دوره

سرفصل ها

فصل : هندسه

5 جلسه

فصل : جبر

5 جلسه

فصل : نظریه اعداد

5 جلسه

فصل : ترکیبیات

5 جلسه

فصل : مباحث پیشرفته

3 جلسه

اساتید

هیچ داده‌ای یافت نشد

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

هیچ داده‌ای یافت نشد

دوره های مرتبط