ترمیک فیزیک پیشرفته

مدرس : جمعی از اساتید
تعداد فصل ها : 6 فصل

6,720,000 تومان

مبحثی

مشخصات دوره

سرفصل ها

فصل : ریاضیات

۲ جلسه

فصل : فیزیک جدید

۳ جلسه

فصل : مکانیک

۱۹ جلسه

فصل : الکترو

۳۰ جلسه

فصل : ترمو- سیالات

۳۱ جلسه

فصل : نور

۱۱ جلسه

اساتید

استاد پوریا قجری

استاد علی نعمتی

استاد امیرعلی میر

استاد امیرحسین برقراری

استاد مرتضی شکرانه

استاد علی فخریان

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

هیچ داده‌ای یافت نشد

دوره های مرتبط