فوت كوزه گری فیزیک

مدرس : جمعی از اساتید
تعداد فصل ها : 5 فصل

840,000 تومان

مبحثی

مشخصات دوره

سرفصل ها

فصل : فیزیک جدید

۲ جلسه

فصل : مکانیک

۴ جلسه

فصل : الکترو

۲ جلسه

فصل : ترمو- سیالات

۲ جلسه

فصل : نور

۲ جلسه

اساتید

استاد احمد متوصل

استاد امیرعلی میر

استاد علی فنونی

استاد امیرحسین بریری

استاد محمدحسین شریفی

استاد علی نعمتی

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

هیچ داده‌ای یافت نشد

دوره های مرتبط